«TERTULIAS CONVENTUALES» Tradición Oral Mexicana. ULTIMA PRESENTACIÓN DE TEMPORADA.

Sábado 6 de Mayo de 2017.
Cita: 20:15 hrs. 20:30 hrs.
Lugar: Museo de Arte Sacro.
Reserve: 2 12 4470